štvrtok 8. decembra 2016, Marína

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov
Kalkulačka náhrad advokátov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy

Odpočet daňovej straty právnickej osoby

Odpočet daňovej straty právnickej osoby

Daňová strata je legálny nástroj znižovania základu dane, ako aj daňovej povinnosti daňovníka.

Register právnických osôb je už realitou

Register právnických osôb

Nový zákon kumuluje Register právnických osôb, Register podnikateľov a Register orgánov verejnej moci pod jeden pojem.

Zmeny zákona o vlastníctve bytov, nový zákon o správcoch

Nový zákon o správcoch bytových domov

Podstatná zmena pri prevode bytov do vlastníctva nájomcov, nové podmienky pre správcov bytových domov.

 


všetky »
Aktuálne informácie
Oznam k aktualizácii EPI Zbierky zákonov SR  Ďalším krokom k úplnému prechodu na nové epi.sk je ukončenie aktualizácie EPI Zbierky zákonov SR na pôvodnom epi.sk. V pôvodnej verzii portálu epi.sk  nájdete právne predpisy vydané do 31. 12. 2015 a konsolidované znenia, ktoré vznikli na základe právnych predpisov vydaných do 31. 12. 2015 (postupne zapracované). Nebude obsahovať právne predpisy vydané od 1. 1. 2016 ani zmeny nimi zavedené.

viac | 12. januára 2016 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

Oznam k zverejňovaniu dát z Vestníka verejného obstarávania

Z dôvodu technických zmien na strane poskytovateľa dát z Vestníka verejného obstarávania upozorňujeme na prechodnú zmenu. Dáta z Vestníka verejného obstarávania od čísla 30/2016 sú na epi.sk dostupné iba vo formáte pdf, čo znamená, že v produkte EPI Verejné súťaže SR nie je momentálne možné vyhľadávať a poskytovať služby monitoringu. O plnohodnotnom fungovaní produktu Vás budeme informovať.


viac | 24. februára 2016 | Verejné súťaže v SR

 

Mediátor a ochrana osobných údajov Príklady z praxeMediátorka nikoho nezamestnáva. Ak urobí zmluvu, tak len vo svojom počítači, pri komunikácii s inými mediátormi, napr. pri vystavení faktúr, používa údaje, ktoré sú verejné na ministerstve spravodlivosti. Aké povinnosti jej vyplývajú zo zákona na ochranu osobných údajov? Musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt? Má oznamovaciu povinnosť?

viac | 21. januára 2016 | Príklady z praxe

 

Konkretizácia vád v zistení skutkového stavu. Znalecký posudok. Rozhodnutia súdovRozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Sžd 4/2014, publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR pod číslom R 102/2015.

viac | 10. decembra 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Objednať stravné lístky online sa oplatí! Objednajte stravné lístkybenefitné poukážky DOXX jednoducho, rýchlo a len pár klikmi. Zaregistrujte sa do DOXX Zákazníckej zóny a získajte množstvo výhod i skvelých cien! Viac info.

viac | 4. decembra 2015 | Inzercia

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh zmeny vykonávacej vyhlášky k zákonu o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

V návrhu sú nové vzory žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti.


viac | 11. decembra 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o tepelnej energetike

Cieľom návrhu zákona je poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu.


viac | 19. novembra 2015 | Legislatívne správy

 

NR SR: Členovia školského výboru odobrili návrh zákona o športe

Vládny návrh zákon o športe odobrili členovia parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslanci však k nemu predložili niekoľko desiatok pozmeňujúcich návrhov.


viac | 9. novembra 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
DANE: Osobitný odvod pre regulované firmy sa má zdvojnásobiť Podnikateľské subjekty v regulovaných odvetviach budú platiť osobitný odvod aj naďalej, jeho sadzba sa má dokonca zvýšiť. Vyplýva to z predloženého návrhu novely zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach.

viac | 14. júla 2016 | Spravodajstvo

 

DANE: Systém poplatkov za zápis vozidiel sa má zmeniť Podľa predloženej novely zákona o správnych poplatkoch by mali menej platiť vlastníci automobilov pri prvej registrácii vozidla, zvýšiť by sa však mali sadzby pri ďalších registráciách.

viac | 13. júla 2016 | Spravodajstvo

 

DANE: Spotrebná daň z tabakových výrobkov sa zvýši Dane z tabakových výrobkov sa budú zvyšovať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

viac | 13. júla 2016 | Spravodajstvo